Bog

En segelfarkost använder sig av vinden som drivkälla. På så sätt är et ett ekonomiskt sätt att färdas. En segelbåt slukar helt enkelt inte litervis med bensin. Tänk att kunna färdas långa sträckor utan att behöva höra motorljud. Åtminstone inte från den egna båten, med reservation för om man använder sig av en motor då man lägger ut eller landar vid brygga, i en naturhamn eller ligger på svaj.

 

Att ligga på svaj
Att ligga på svaj innebär att fartyget är förankrat lite längre ut från strandlinjen. Ankring på svaj kan innebära risker. Det är viktigt att man ser till att ha ankarlanternorna tända om det är mörkt så att man inte blir påkörd. Olyckor med komplikationer har dessvärre skett.Bog 1

 

Största hindret
Det enda som medför att man som seglare inte kommer ur fläcken, är att det råder stiltje. Man har hamnat i ett stiltjebälte. Sådana gånger är det så klart bra att ha en mindre motor ombord så att man kan ta sig till land utan att vara utsatt för strömmar, med avdrift som konsekvens. Det vill säga att man råkar ut för en avvikelse från den fastställda kursen.

 

Olika segelsätt
Bog i nautiska termer betyder fartygets riktning i förhållande till vinden. t.ex. kryssbog

Då vinden kommer rakt framifrån står seglen och fladdrar, befinner man sig i vindögat.

Faller man av ungefär 30 grader slutar seglen fladdra, de fylls med vind. Då har man alltså ändrat kursen något, vilket i seglartermer heter att man girar ner från vindögat. Vid 45 grader mot vindögat, seglar man bidevind. Halvvind kallas det då vinden faller in mot båtens sida. Man slörar då vinden kommer in snett akterifrån. Vid akterlig vind, alltså då vinden kommer rakt bakifrån, länsar man. Under läns bör man hålla kursen stadigt så att man inte råkar ut för en så kallad kontrollerad gipp, vilket kan vara förenat med fara för liv och lem. En okontrollerad gipp innebär att bommen slår över, på ett okontrollerat sätt vilket innebär att skeppare och besättning kan få bommen i huvudet eller helt enkelt slås överbord. Idag finns det dock något som kallas för gippbroms ASB, som bromsar bommen. På så sätt blir gippen, undanvindsvändningen kontrollerad.

originmag